Søg på tradium.dk

Nyheder

Ny tømrerskole gør op med traditionel fagopdeling

 
 

17. juli 2017

Morgendagens håndværkere skal rustes bedst muligt til en byggebranche i hastig udvikling.

Også byggebranchen er et dynamisk felt, og fortidens mere skarptegnede opdeling mellem faggrupper som tømrere og murere bliver i disse år afløst af mere tværfaglig udveksling og nye digitale muligheder. Det betyder også andre ønsker til bygningerne, så de kan imødekomme behovet for mere åbenhed, samarbejde og synergi. Og det er netop, hvad der vægtes højt på den nye tømrerskole i Randers, hvor byggeriet er i fuld gang og holder tidplanen.

Sammenhængskraft og nytænkning

Med byggeriet af tømrerskolen samler Tradium bygge- og anlægsuddannelserne på Campus Nord på Blommevej.

 - Jeg forventer meget mere tværfaglighed, sammenhængskraft og synergi, når uddannelserne samles ét sted med fællestorv, forbindelsesstrøg, åbenhed, lys og transparens. Og min forhåbning er, at vi kan arbejde meget mere tværfagligt fagene imellem og ad den vej skabe nytænkning. Alene digitaliseringens muligheder og f.eks. vores nye læringsplatforme er et stærkt pejlemærke i forhold til, hvor både vi og byggebranchen er på vej hen, siger Anders Samuelsen, uddannelsesleder på Tradium.

Det er KPF Arkitekterne, der har tegnet det topmoderne byggeri på 3.000 m2, og projektet omfatter en nybygget tømrerskole samt en større ombygning af den eksisterende 2-etages længdebygning til bl.a. teoriafsnit og studieområder. Nybygningen rummer bl.a. to store og fleksible tømrerværksteder med fem meter brede portåbninger udadtil, maskinværksted, kontorer og fællesrum. Bygningen er præget af enkelhed, åbenhed, masser af dagslys samt store torve og strøggader, og samtidig er der arbejdet indgående med transparens, arbejdsflow og wayfinding.

Forbered eleverne på fremtiden

Udvendigt er facadebeklædningen i lærketræ som en afspejling af tømrerfagets essens, og store tagudhæng skaber nye uderum brugbare til tværgående projekter, mens landskabsarkitekturen supplerer ved sammenbinding af forskellige lokaliteter til et attraktivt og sammenhængende miljø omkring skolen. Alt i alt er intentionen at give eleverne de mest optimale arkitektoniske og rumlige studieforhold, sammenhæng og nye tværfaglige muligheder med sigtet rettet mod de studerendes fremtidige arbejdsliv:

- Det handler om at forberede eleverne bedst muligt på dét, de faktisk kommer til at møde ude på byggepladserne senere hen. Det er dejligt, vi tør satse her, og jeg tror, Tradium over de kommende år vil blive et trækplaster både for eleverne, området og udadtil. Et kraftcenter, der genererer ny viden og får lettere ved at trække store virksomheder til i forhold til f.eks. lærepladser, siger Anders Samuelsen.

Ser positive tendenser

- Vi ser positive tendenser nu. Studerende er altid sidst i fødekæden, og håndværkerbranchen har måske været i krise i nogle år og fået et lidt dårligt ry. Det har ændret sig, og der er efterspørgsel nu. Men vi skal være meget mere åbne fremover, og den traditionelle opdeling mellem fagene kommer vi til at vinke farvel til. Man ser også allerede nu folk gå rundt med en iPad på byggepladsen, så man altid har den nyeste, opdaterede information, og denne digitalisering i byggebranchen tror jeg kun, vi har set toppen af isbjerget på.

- På Tradium er vi allerede godt på vej i forhold til digitaliseringen. I det nye teoriafsnit får vi f.eks. et Futurelab med muligheder for 3D-print. Jeg tror, at det bliver en voldsomt spændende skole med helt nye muligheder mellem f.eks. tømrer og murer i forhold til tværfaglig udveksling og digitale muligheder, siger Anders Samuelsen og fremhæver et godt byggesamarbejde med bl.a. entreprenøren PN Erhvervsbyg.

Byggeriet af den nye tømrerskole på Tradiums afdeling Campus Nord på Blommevej 40 i Randers holder tidsplanen, og skolen forventes at stå færdig d. 19. december 2017.

Der er sket meget siden første spadestik for nogle måneder siden. Interesserede kan se med via timelapse, hvor man i løbet af et minut kan se, hvordan byggeriet har taget form de sidste 15 uger og har fået højde på. https://www.youtube.com/watch?v=e5ZbrsYdvow

FAKTA OM TRADIUMS TØMRERSKOLE:

Byggeår: 2017

Type: Nybyggeri og ombygning

Areal: 2.700 m2 nybyggeri og 1.400 m2 ombygning

Byggesum: 50 mio. kr.

Bygherre: Tradium Randers

Arkitekt og landskab: KPF Arkitekter/Erik Møller Arkitekter

Ingeniør: Vognsen Rådgivende Ingeniører

Entreprenør: PN Erhvervsbyg

Yderligere oplysninger

Tømreruddannelsen
Uddannelsesleder - tømrer
M  4188 0051    T  8710 0486    E  asa@tradium.dk
A  Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om små og store begivenheder hos Tradium.

Tilmeld dig